Contact gegevens

The Hague Office

Bird & Bird LLP
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
The Netherlands

T: +31 (0)70 353 8800
F: +31 (0)70 353 8811
E: [email protected]
W: www.twobirds.com

Telecom Single Market: Connected Continent voorstellen Kroes aangenomen

Telecom Single Market: Connected Continent voorstellen Kroes aangenomen

Op 3 april stemde het Europees Parlement in met de voorstellen van Eurocommissaris Kroes voor een Europese Telecom Single Market, het zogenaamde ‘Connected Continent’. Tot op het laatste moment was onduidelijk welke amendementen het zouden gaan halen.

De belangrijkste punten van het aangenomen pakket op een rijtje:

Netneutraliteit – Hiervoor gaan strenge regels gelden. De tekst bevat een nieuwe definitie: ‘Net neutrality means the principle according to which all internet traffic is treated equally, without discrimination, restriction or interference, independently of its sender, recipient, type, content, device, service or application.’ Toegestaan wordt dat providers met klanten afspraken maken over datavolumes of internetsnelheden. Providers mogen de internetvrijheid niet beperken door bepaalde diensten te blokkeren, vertragen of te wijzigen. Discriminatie wordt niet toegestaan, tenzij nodig voor verkeersmanagement. Eindgebruikers moeten worden geïnformeerd over vormen van verkeersmanagement die effect kunnen hebben op de verspreiding van informatie. De netneutraliteitsregeling lijkt op artikel 7.4a lid 4 Tw, op grond waarvan verkeersmanagement maatregelen alleen zijn toegestaan op limitatieve gronden.

Bij ‘specialised service’ gaat het om ‘an electronic communications service optimized for specific content, applications or services, or a combination thereof, provided over logically distinct capacity, relying on strict admission control, offering functionality requiring enhanced quality from end to end, and that is not marketed or usable as a substitute for internet access services.’ Telecomaanbieders mogen gespecialiseerde diensten aanbieden, maar deze mogen niet ten koste gaan van het open internet. Consumenten krijgen het recht op toegang tot en het verspreiden van informatie, content, applicaties en diensten, gebruik van randapparaten naar eigen keuze, onafhankelijk van de locatie van de gebruiker of de aanbieder, oorsprong of bestemming van de dienst, informatie of content via hun internettoegangsdienst. Providers mogen geen onderscheid maken tussen functioneel gelijkwaardige diensten en applicaties.

Roaming – Het onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse bel-, SMS- en datatarieven (roaming) verdwijnt uiterlijk op 15 december 2015. Ter voorkoming van misbruik van tariefverschillen mogen mobiele operators mogen een fair use policy gaan voeren om te voorkomen dat een simkaart wordt aangeschaft in lidstaat A en vervolgens alleen in lidstaat B wordt gebruikt. BEREC moet hiervoor richtsnoeren gaan opstellen. Het verdwijnen van roamingtarieven betekent de Commissie op zeer korte termijn met voorstellen zal moeten komen om de roamingverordening aan te passen die regels stelt voor de wholesaletarieven.

Frequenties –Het parlement heeft toevoegingen gedaan voor harmonisatie van de duur van vergunningen, de mogelijkheden tot overdracht (secondary trading) en gebruiksrechten. Het parlement wil een minimumduur van 25 jaar voor vergunningen met een verlenging van de termijn van bestaande gebruiksrechten. Verder wil het  parlement mogelijk maken dat twee of meer lidstaten kiezen voor een gezamenlijk autorisatiesysteem voor spectrum.

Breedband – het parlement verwierp de voorstellen voor standaardisering van wholesale breedbandtoegangsdiensten.

Veto op remedies – De Commissie wilde de mogelijkheid om een streep te kunnen halen door verplichtingen die door nationale toezichthouders in marktanalysebesluiten worden opgelegd. Het parlement heeft deze mogelijkheid geschrapt.

Evaluatie huidig regelgevend kader – de Commissie moet het huidige telecompakket uit 2009 uiterlijk op 30 juni 2016 hebben geëvalueerd.

Hoe nu verder
De stemming markeert niet het einde van het wetgevingstraject. De onderhandelingen tussen de lidstaten zijn deze maand begonnen. Het nieuwe Parlement dat na de Europese verkiezingen aantreedt kan besluiten om verder te gaan op basis van de stemmingsuitslag maar heeft ook de mogelijkheid om de voorstellen integraal te verwerpen. De Commissie streeft ernaar de onderhandelingen in 2014 af te ronden.

Feyo_72x100
Feyo Sickinghe