Contact gegevens

The Hague Office

Bird & Bird LLP
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
The Netherlands

T: +31 (0)70 353 8800
F: +31 (0)70 353 8811
E: [email protected]
W: www.twobirds.com

Schaliegas: een overzicht van ontwikkelingen in Nederland III

Schaliegas: een overzicht van ontwikkelingen in Nederland III

In eerdere Bird & Bird updates over ontwikkelingen op het gebied van schaliegas in Nederland werd bericht dat de minister een overzicht heeft gepubliceerd over de te nemen vervolgstappen teneinde tot een definitieve beslissing te komen omtrent het winnen van schaliegas in Nederland. Op 28 mei 2014 is de eerste stap daadwerkelijk genomen: de Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau plan MER: structuurvisie schaliegas is gepubliceerd.

Deze conceptnotitie gaat in op de reikwijdte en het detailniveau van het onderzoek naar de risico’s en gevolgen van schaliegaswinning en dient als basis voor de milieueffectrapportage. In de notitie wordt bepaald welke gebieden daarbij zullen worden betrokken (of juist niet) en hoe de milieueffectrapportage zal worden uitgevoerd.

Daarnaast heeft de minister de autoriteiten in Duitsland en België op de hoogte gesteld van de conceptnotitie. Zowel de provincie Antwerpen als de minister van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen hebben reeds aangegeven niet positief tegenover schaliegaswinning in de grensgebieden te staan. In het volgende artikel geven wij een kort overzicht van deze ontwikkelingen:

http://www.twobirds.com/en/news/articles/2014/netherlands/shale-gas-in-the-netherlands-key-industry-updates-iii

Zie voor eerdere updates en overzichten van de ontwikkelingen in Nederland met betrekking tot schaliegas:

Mariska_72x100 rijke-michelle-de
Mariska van de Sanden Michelle de Rijke