Contact gegevens

The Hague Office

Bird & Bird LLP
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
The Netherlands

T: +31 (0)70 353 8800
F: +31 (0)70 353 8811
E: [email protected]
W: www.twobirds.com

Samenvoeging WBSO en RDA: stimulering van Research & Development eenvoudiger

Samenvoeging WBSO en RDA: stimulering van Research & Development eenvoudiger

De minister van Economische Zaken is voornemens om de Research & Development Aftrek (RDA) en de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) per 1 januari 2016 samen te voegen. Hierdoor ontstaat één fiscale stimuleringsregeling voor alle kosten die betrekking hebben op Research & Development (loonkosten, overige kosten en uitgaven).

Zowel de RDA als de WBSO zijn bedoeld om innovatie te stimuleren. De RDA doet dat door het ondernemingen toe te staan om R&D-kosten (tot 160%) ten laste van de winst te brengen en zodoende de heffingsgrondslag te verkleinen. Onder de WBSO hoeven ondernemingen een gedeelte van de ingehouden loonheffingen niet af te dragen.

De RDA ziet op alle uitgaven die worden gedaan met betrekking tot innovatie, behalve loonkosten. De WBSO ziet juist uitsluitend op loonkosten, want de hoogte van de afdrachtvermindering is gekoppeld aan het aantal uren dat door werknemers is besteed aan R&D-activiteiten. Het probleem met het huidige bestel is dat de RDA niet goed functioneert omdat ondernemingen die nog geen winst maken, zoals vaak het geval is bij innovatieve start-ups, niet direct profijt hebben van een extra aftrekpost.

In feite wordt de RDA in het kabinetsvoorstel onder de WBSO gebracht, want de naam van de WBSO blijft gehandhaafd (in verband met de internationale bekendheid die de naam zou genieten) en de voordelen komen ondernemingen toe middels een afdrachtsvermindering. De geïntegreerde regeling wordt een afdrachtvermindering met als grondslag alle R&D-kosten (loonkosten, overige kosten en uitgaven). Hieronder zijn de (indicatieve) wijzigingen in tarieven en schijven weergegeven.

Parameters (WBSO 2015) Voorstel
Percentage 1e schijf 35% 30%
1e schijf starters 50% 40%
R&D kosten 1e schijf € 250.000 € 300.000
Percentage 2e schijf 14% 15%
Maximum € 14 miljoen € 14 miljoen

De samenvoeging betekent zowel voor ondernemingen als voor de Belastingdienst een vereenvoudiging. Er hoeft nog slechts één aanvraag te worden gedaan. Daarnaast zal een aantal praktische veranderingen worden doorgevoerd, zoals verbeteringen aan het aanvraagprogramma voor de faciliteiten.

Het kabinet wil dat het samenvoegen van de WBSO en de RDA onderdeel wordt van het Belastingplan 2016. Dat wordt op Prinsjesdag gepresenteerd. Verdere details zullen daarin worden uitgewerkt.

Op 16 september 2015 organiseert Bird & Bird het jaarlijkse Prinsjesdagontbijt, waarin de belangrijkste fiscale wetswijzigingen worden besproken en wat die voor u betekenen. Klik hier voor meer informatie.

 Arnoud_72x100 Ivo IJzerman_72x100
 Arnoud Knijnenburg  Ivo IJzerman