Contact gegevens

The Hague Office

Bird & Bird LLP
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
The Netherlands

T: +31 (0)70 353 8800
F: +31 (0)70 353 8811
E: [email protected]
W: www.twobirds.com

EHRM: onaangekondigde bedrijfsinspectie in strijd met artikel 8 EVRM

EHRM: onaangekondigde bedrijfsinspectie in strijd met artikel 8 EVRM

Op 2 oktober 2014 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (‘het Hof’) een arrest (EHRM, 2 oktober 2014, zaaknr. 97/11) gewezen waarin de omvang van de rechterlijke toetsing van een bedrijfsinspectie centraal stond. Het Hof heeft geoordeeld dat een nationale rechter niet kan volstaan met het toetsen van de rechtmatigheid van de bedrijfsinspectie. Artikel 8 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (‘EVRM’) vereist dat niet alleen de rechtmatigheid maar ook de noodzakelijkheid van de bedrijfsinspectie, inclusief het verzamelen van de bewijsstukken, moet worden getoetst. Hoewel dit de rechterlijke toetsing in Tsjechië betrof, houdt de Nederlandse rechter het veelal ook bij een toetsing van de rechtmatigheid, zonder daarbij acht te slaan op de noodzakelijkheid. Dit arrest heeft wat dat betreft ook een betekenis voor Nederland.
Bron: JutD 2015, nr. 9, p. 10-12

Klik hier voor het hele artikel.

Janneke_70x100 Mariska_72x100
 Janneke Kohlen Mariska van de Sanden