Contact gegevens

The Hague Office

Bird & Bird LLP
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
The Netherlands

T: +31 (0)70 353 8800
F: +31 (0)70 353 8811
E: [email protected]
W: www.twobirds.com

Boete BCC. Wettelijke garantie en bijkoopgarantie: houd het transparant

Boete BCC. Wettelijke garantie en bijkoopgarantie: houd het transparant

Op 8 juli 2015 oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven (‘CBb’) dat de boete die ACM (destijds: de Consumentenautoriteit) in 2010 aan BCC had opgelegd in stand blijft. Het betrof een boete van € 90.000 voor het voeren van een misleidende handelspraktijk met betrekking tot de wettelijke garantie van consumenten bij non-conformiteit.

De consumentenregels over de wettelijke garantie en bijkoopgaranties vormen een veelbewogen onderwerp. ACM benadrukt in het ‘halfjaarbericht’ van 30 juli 2015 dat hierover veel vragen en klachten binnenkomen. Bij overtreding van de regels over garantie en non-conformiteit kan ACM een boete opleggen van maximaal € 450.000. Onlangs is er een wetsvoorstel ingediend waarin de boetebevoegdheid van ACM wordt verhoogd naar € 900.000 of – afhankelijk van de soort overtreding – tot 10% van de omzet van de overtreder indien dit meer is.

Ook op Europees niveau is veel aandacht voor de regels rondom garanties. In het voorjaar van 2015 kondigde de Europese Commissie aan dat zij een wetgevingsvoorstel zal indienen om de regels van de lidstaten rondom wettelijke garanties en bijkoopgaranties te harmoniseren ten behoeve van de digitale interne markt. Vervolgens heeft de Europese Commissie in de zomer van 2015 ter consultatie een vragenlijst gepubliceerd ter voorbereiding van deze nieuwe wetgeving. Nadere Europese regelgeving inzake wettelijke garanties en bijkoopgaranties wordt dus verwacht.

In een recent artikel in het juridische tijdschrift Juridisch up to Date bespreken Roelien van Neck en Stephanie Welbergen aan de hand van deze CBb uitspraak de relevante regels inzake de wettelijke garantie en de bijkoopgarantie.

Klik hier voor het volledige artikel in Juridisch up to Date 2015, nr. 16, p. 11-13.

Roelien_72x100  Stephanie_70x100
Roelien van Neck  Stephanie Welbergen