Contact gegevens

The Hague Office

Bird & Bird LLP
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
The Netherlands

T: +31 (0)70 353 8800
F: +31 (0)70 353 8811
E: [email protected]
W: www.twobirds.com

Bevoegdheden ACM: vorderen van inlichtingen bij derden en gebruik maken van tapgegevens OM

Bevoegdheden ACM: vorderen van inlichtingen bij derden en gebruik maken van tapgegevens OM

Met de inwerkingtreding van de Instellingswet op 1 april 2013 is de Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’) van start gegaan. De NMa, OPTA en de Consumentenautoriteit zijn daarbij samen gekomen in één toezichthouder. Met de Instellingswet en het voorstel tot wet voor de zogenoemde Stroomlijningswet worden de bevoegdheden van de toezichthouder(s) geharmoniseerd maar ook uitgebreid.

Dat dit tot kritische vragen omtrent de rechtsbescherming leidt is onvermijdelijk. Het is daarbij van belang om goed voor ogen te hebben hoever de bevoegdheden van ACM reiken. In dit artikel staan Mariska van de Sanden en Janneke Kohlen stil bij twee vonnissen waarin de bevoegdheden van ACM (destijds NMa) ter discussie staan (bevoegdheid tot het vorderen van inlichtingen en het gebruik van tapgegevens).
Bron: JutD 2013, nr. 14, p. 7-10

Klik hier voor het hele artikel

Janneke_70x100 Mariska_72x100
Janneke Kohlen  Mariska van de Sanden