Recente wijzigingen in het Benelux merkenrecht

Per 1 juni 2018 zijn een aantal nieuwe administratieve procedures in werking getreden bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Vanaf die datum is het mogelijk om de vervallen- of nietigverklaring van een merk te vorderen in een administratieve procedure bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor houders van oudere bekende merken in oppositieprocedures uitgebreid. Er kan nu ook worden opgetreden tegen nieuwe conflicterende merkdepots voor niet-soortgelijke waren of diensten indien door het gebruik van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere bekende merk. De beroepen tegen beslissingen van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom zullen worden gecentraliseerd bij het Benelux Gerechtshof.

De verwachting is dat de nieuwe mogelijkheden tot een toename van het aantal procedures gaat leiden. Tegelijkertijd kan de introductie van de nieuwe administratieve procedures ook een risico opleveren voor merkhouders. Hierbij kunt u denken aan een situatie waarin een ongefundeerde nietigheidsactie vanwege niet-normaal gebruik van een merk gestart wordt om druk uit te oefenen op een merkhouder, bijvoorbeeld als tegenactie, terwijl een merk overduidelijk gebruikt wordt. Dit kan voor merkhouders een vervelende situatie opleveren, omdat de bewijslast op de merkhouder rust en dit kan leiden tot het moeten maken van veel (onnodige) kosten.

Zie voor een uitgebreide Engelstalige bespreking van de veranderingen het artikel Benelux trade mark law amendments: what you need to know op BrandWrites.

Dit artikel is geschreven door:

Volg ons op

Laatste nieuws