Het merk van je concurrent als Adword? Er mag veel, maar zeker niet alles.

Op 21 mei 2013 heeft het Hooggerechtshof in het Verenigd Koninkrijk arrest gewezen in de zaak Interflora/Marks & Spencer volgend op een arrest van het Hof van Justitie EU. Dit arrest van het Hof vormt het (voorlopige) sluitstuk van een reeks belangrijke arresten waarin richting is gegeven aan de mogelijkheden en onmogelijkheden voor merkhouders om op te treden tegen het gebruik door derden van hun merken als zoekwoord. Het lijkt erop dat de merkhouder een slechte positie heeft gekregen. Aan de andere kant kan een derde ook zomaar andermans merk gebruiken. De vraag is nu dan ook: mag een concurrent het merk van een ander als Google AdWord gebruiken? En zo ja, wat mag dan wel en wat mag niet?

Klik hier voor het hele artikel

Dit artikel is geschreven door:

Matthijs Marell