Beperking van processtukken in hoger beroep onjuist en onacceptabel | 22 min

Per 1 april 2021 willen de Gerechtshoven de omvang van de Memorie van Grieven en de Memorie van Antwoord beperken tot 25 pagina’s (en in octrooizaken mogelijk tot 60 pagina’s). In omvangrijke en complexe zaken betekent dit dat partijen hun argumenten niet goed voor het voetlicht kunnen brengen, terwijl er geen wettelijke grondslag is voor deze maatregel. Het echte probleem is bovendien niet de omvang van processtukken, maar de kwaliteit. In dit artikel wordt uitgelegd waarom deze maatregel niet door mag gaan.


Klik hier voor het hele artikel, gepubliceerd op IE-forum

Dit artikel is geschreven door:

Volg ons op

Laatste nieuws