The continuing rise of Consumer Litigation in the EU – Trend 3: The Impact of Increased Digital Regulation

In het steeds veranderende landschap van geschillen tussen bedrijven en consumenten (B2C) hebben juridische geschillen nieuwe dimensies gekregen. Van de groei in collectieve consumentenacties (massaclaims) tot de opkomst van ESG-claims, de toegenomen bezorgdheid over privacy en de toenemende aandacht voor Big Tech-bedrijven, deze 4-delige miniserie belicht de belangrijkste trends die binnen de Europese context bepalend zijn voor B2C-geschillen en bekijkt hun belang voor het geschillenlandschap vandaag en in de komende jaren. Inzicht in deze verschuivingen is essentieel voor bedrijven die juridische kwesties effectief willen aanpakken en duurzaam consumentenvertrouwen willen kweken.

Trend 3: De impact van de toegenomen digitale regelgeving

In het derde deel van onze miniserie over de voortdurende toename van consumentengeschillen in de EU kijken we naar de impact van de toegenomen digitale regelgeving en hoe deze bijdraagt aan de toename van consumentengeschillen in de EU.

Klik hier voor het hele Engelstalige artikel

Dit artikel is geschreven door:

Volg ons op

Laatste nieuws