Contact gegevens

The Hague Office

Bird & Bird LLP
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
The Netherlands

T: +31 (0)70 353 8800
F: +31 (0)70 353 8811
E: [email protected]
W: www.twobirds.com

Tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in Nederland

Tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in Nederland

De recente invoering van de Verordening Nr. 1215/2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (“Herschikking EEX-Vo”), die op 10 januari 2015 in Nederland in werking is getreden, heeft de procedure van tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen die uit EU-lidstaten afkomstig zijn aanzienlijk vereenvoudigd. De tabel uit het bijgevoegde artikel geeft een beknopt overzicht van de aangepaste procedure van tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in Nederland. Daarin worden de belangrijkste soorten tenuitvoerleggingen besproken betreffende: (i) vonnissen waarop de Herschikking EEX-Vo van toepassing is, (ii) buitenlandse vonnissen waarop de Lugano Conventie van toepassing is, (iii) buitenlandse vonnissen waarop de Europese betalingsbevelprocedure van toepassing is, (iv) buitenlandse vonnissen waarop executieverdragen van toepassing zijn en (v) buitenlandse vonnissen waar niets van vorenstaande van toepassing is.

Lees hier het volledige artikel.

Julia Lastochkina Evelyn_72x100
Julia Kroes Evelyn Tjon-En-Fa