Dekking voor bedrijfsschade door coronamaatregelen?

Wereldwijd worden veel bedrijven momenteel opnieuw getroffen door significante terugval van bedrijfsactiviteiten en/of sluiting als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Een groot deel van deze bedrijven heeft een bedrijfsschadeverzekering (‘Business Interruption’ of ‘BI’ verzekering). Zo’n verzekering dekt omzetderving door bedrijfsstilstand.

Op verzoek van de redactie van kennisplatform VAST Online (Verzekering, Aansprakelijkheid, Schade en Toezicht) hebben wij een uitgebreid vervolg geschreven op dit eerdere artikel. Wij hebben toestemming gekregen om die bijdrage ook direct op BirdBuzz te plaatsen. In de bijlage kunt u lezen onder welk type BI-verzekering bedrijfsschade als gevolg van coronamaatregelen zeker niet, of juist misschien wél is gedekt. We gaan daarbij uitgebreid in op de recente ontwikkelingen in Nederland, het VK, Duitsland, Frankrijk en de VS. Dat en waarom dit kijkje over de grens ook voor Nederlandse verzekerde bedrijven relevant kan zijn, komt ook uitgebreid aan bod. Bijzondere aandacht krijgt in dat verband een baanbrekende test case die recent tot een richtinggevende uitspraak in het VK heeft geleid, en die de gemoederen op de Londense verzekeringsmarkt nog steeds flink bezighoudt.

Dit artikel is geschreven door:

Linde Mayer

Volg ons op

Laatste nieuws