Contact gegevens

The Hague Office

Bird & Bird LLP
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
The Netherlands

T: +31 (0)70 353 8800
F: +31 (0)70 353 8811
E: [email protected]
W: www.twobirds.com

Newsflash Betaaldiensten (mei 2015)

Newsflash Betaaldiensten (mei 2015)

Inleiding
Dit artikel biedt een beknopt overzicht van een aantal ontwikkelingen van de afgelopen maand op het terrein van het betalingsverkeer.

Nationale ontwikkelingen
Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)
Tijdens het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer van 21 mei 2015 is gesproken over een plan om binnen vier jaar real-time betalingsverkeer mogelijk te maken. Dit zal gaan inhouden dat betalingen binnen vijf seconden op de rekening worden bijgeboekt. Het plan houdt ook in dat transacties 24 uur per dag onmiddellijk kunnen worden verwerkt, met inbegrip van het weekend en op feestdagen.

Tijdens het MOB is ook gesproken over het gegeven dat voor veel consumenten het vinden van een International Bank Account Number (IBAN) niet altijd gemakkelijk blijkt te zijn. Om die reden zal op 15 juni 2015 een officiële IBAN-omrekentool van de gezamenlijke banken worden geplaatst op www.overIBAN.nl

Het ministerie van Financiën stelt tarieven toezicht 2015 vast
Op 29 mei 2015 heeft de Minister van Financiën nieuwe tarieven voor het toezicht vastgesteld. Er is sprake van een tariefstijging. Deze stijging houdt onder meer verband met het gegeven dat het ministerie van Financiën niet meer meebetaalt aan de kosten van het toezicht (circa 20 miljoen euro voor de Autoriteit Financiële Markten en circa 19 miljoen euro voor De Nederlandsche Bank). Het wegvallen van de overheidsbijdrage brengt mede dat onder toezicht staande ondernemingen meer zullen dienen bij te dragen aan de kosten van het toezicht.

De vaststelling van de tarieven heeft ook gevolgen voor afwikkelondernemingen, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen.

Europese ontwikkelingen
Payment Services Directive 2 (PSD2)
Op 5 mei 2015 kwam naar buiten dat leden van de Economic and Monetary Affairs Committee van het Europees Parlement een voorlopig akkoord hebben bereikt met de Raad (onder het voorzitterschap van Letland) voor het vaststellen van de herziene richtlijn betaaldiensten.

Security requirements for payment services
De European Banking Authority (EBA) heeft op 21 mei 2015 via een persbericht laten weten dat zij, in het kader van de PSD2, zich voorbereidt op het ontwikkelen van standaarden die er toe leiden dat er in de Europese Unie sprake zal zijn van geharmoniseerd toezicht op veilige, gemakkelijke en efficiënte betaaldiensten.

In het persbericht wordt ook melding gemaakt van het gegeven dat de door de EBA op 18 december 2014 gepubliceerde definitieve richtsnoeren met betrekking tot de veiligheid van internetbetalingen, van kracht zullen zijn per 1 augustus 2015 én dat deze van kracht zullen blijven tot de inwerkingtredingsdatum van de PSD2.

Adam_72x100
Adam Pasaribu