Contact gegevens

The Hague Office

Bird & Bird LLP
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
The Netherlands

T: +31 (0)70 353 8800
F: +31 (0)70 353 8811
E: [email protected]
W: www.twobirds.com

Nederlandse Innovatiebox doorstaat test Brussel

Nederlandse Innovatiebox doorstaat test Brussel

De Europese Gedragscodegroep heeft de Nederlandse innovatiebox goedgekeurd en geoordeeld dat die niet leidt tot schadelijke belastingconcurrentie.

De Nederlandse innovatiebox is een belangrijke fiscale tegemoetkoming in de vennootschapsbelasting, die bedoeld is voor innovatieve bedrijven. Door toepassing van de innovatiebox wordt de winst die toerekenbaar is aan zelfgeproduceerde, innovatieve vaste activa, onder bepaalde voorwaarden tegen een effectief tarief van slechts 5% belast. Daarmee worden bedrijven gestimuleerd om innovatieve activiteiten te ontplooien. Daarnaast kan de innovatiebox bijdragen aan het aantrekken van buitenlandse innovatieve bedrijven.

De regeling omtrent de Nederlandse innovatiebox is per 1 januari 2017 gewijzigd. Met de wijziging is uitvoering gegeven aan afspraken die zijn gemaakt in het kader van het OESO-project tegen Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). De Europese Gedragscodegroep ziet toe op naleving van de daarin gemaakte afspraken en heeft nu geoordeeld dat Nederland die correct heeft nageleefd.

Nu goedkeuring is verkregen van de Europese Gedragscodegroep, wordt de regeling van de innovatiebox uitgebreid: ook biologische gewasbeschermingsmiddelen zullen voortaan onder de innovatiebox vallen, mits aan de overige voorwaarden voor toepassing van de innovatiebox is voldaan. Aan de toevoeging van biologische gewasbeschermingsmiddelen wordt terugwerkende kracht verleend tot 1 januari 2017.

Klik hier voor het nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl.

Willem Bongaerts_72 x100  Ivo IJzerman_72x100
Willem Bongaerts Ivo IJzerman