Nationale veiligheid kan overname blokkeren | 1 min

De Minister van Economische Zaken heeft met een kamerbrief aangekondigd dat Nederland overnames door buitenlandse bedrijven zal toetsten aan de nationale veiligheid.

Concreet betekent dit dat wetgeving in de maak is die overnames van Nederlandse bedrijven door buitenlandse bedrijven kan beperken of tegenhouden indien de nationale veiligheid in het geding is. De toetsing kan vóór of ná de geplande overname plaatsvinden. De nieuwe wetgeving zal zich richten op overnames welke zijn gedaan vanaf 2 juni 2020 in Nederlandse bedrijven in vitale sectoren.

De volgende bedrijven worden gezien als onderdeel van vitale sectoren:

  1. ondernemingen actief in de productie, handel of export van militaire producten of producten voor tweeërlei gebruik (dual-use producten);
  2. leveranciers die opereren in bepaalde sectoren, zoals het girale betalingsverkeer, de olievoorziening of drinkwatervoorziening.

De nieuwe maatregelen passen in een breder Europees kader waarin buitenlandse overnames – ook wel buitenlandse directe investeringen genoemd – vooraf of achteraf worden getoetst (zogenoemde foreign direct investment screening) op basis van veiligheidsoverwegingen.

Voor een uitgebreidere uitleg verwijzen wij naar ons Engelstalige bericht en naar eerdere berichtgeving.

Dit artikel is geschreven door:

Volg ons op

Laatste nieuws