Contact gegevens

The Hague Office

Bird & Bird LLP
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
The Netherlands

T: +31 (0)70 353 8800
F: +31 (0)70 353 8811
E: [email protected]
W: www.twobirds.com

Fusie, splitsing of liquidatie voor het einde van 2014

Fusie, splitsing of liquidatie voor het einde van 2014

Het einde van 2014 nadert met rasse schreden. Om een liquidatie, juridische fusie of splitsing voor het einde van het jaar te voltooien, dienen bepaalde termijnen in acht te worden genomen. Hieronder treft u een procesbeschrijving van deze frequent gebruikte herstructureringsinstrumenten aan.

Fusie / splitsing

Een fusie- of splitsingsprocedure begint met een voorstel van de besturen van de fuserende of splitsende rechtspersonen. Het voorstel (vergezeld van overige documentatie) moet worden gedeponeerd ten kantore van de rechtspersoon en bij het ​​handelsregister van de Kamer van Koophandel (het ”Handelsregister”). Een aankondiging van het depot dient in een landelijk verspreid dagblad te worden gepubliceerd. De dag na publicatie start een verzettermijn van 1 maand, waarin schuldeisers zich kunnen verzetten tegen het voorstel. Per het moment van de beëindiging van de verzettermijn kan een zogenaamde verklaring van non-verzet worden aangevraagd bij de rechtbank. Zodra deze verklaring is afgegeven, kan worden besloten tot fusie of splitsing en kan de notariële akte van fusie of splitsing worden gepasseerd. De fusie of splitsing zal effectief zijn per de dag volgend op de dag van het passeren van de akte.

Liquidatie

Een liquidatieprocedure begint met een besluit tot liquidatie. Nadat het vermogen is vereffend, stelt de vereffenaar rekening en verantwoording op, waaruit de omvang en de samenstelling van het overschot blijkt. Deze rekening en verantwoording (vergezeld van een plan van verdeling in het geval van meerdere gerechtigden tot het overschot) moet worden gedeponeerd ten kantore van de rechtspersoon en bij het ​​Handelsregister. Een aankondiging van het depot dient in een nieuwsblad te worden gepubliceerd. Binnen 2 maanden na de publicatie kunnen schuldeisers zich verzetten tegen de liquidatie. Per het moment van beëindiging van de verzettermijn kan een verklaring van non-verzet worden aangevraagd bij de rechtbank. Zodra deze verklaring is afgegeven, kan de slotuitkering worden gedaan. De rechtspersoon houdt op te bestaan ​​per het moment dat de slotuitkering wordt geëffectueerd. De rechtspersoon kan vervolgens worden uitgeschreven uit het Handelsregister.

Houdt u er rekening mee dat naast de genoemde termijnen er tevens enige tijd nodig is voor de voorbereiding van de transactie. Wacht dus niet te lang met het initiëren van dergelijke procedures.

René_72x100 Alexander_72x100
René Rieter  Alexander Defauw