De impact van COVID-19 op projectfinancieringen |1 min

COVID-19 is een stresstest voor de gezondheidszorg, sociale solidariteit en de economie. COVID-19 zal ook impact hebben op de bouw van de vele windparken en andere renewable energy projecten in Nederland. De financiering is onlosmakelijk met een project verbonden en ook daar zullen de gevolgen zich doen voelen. In de bijdrage wordt aandacht besteed aan enkele aspecten van een projectfinanciering die door COVID-19 de nodige aandacht zullen vragen.

Een vraag die in het bijzonder aandacht behoeft is in hoeverre COVID-19 als force majeure event (overmacht) kan worden gezien. De gevolgen van COVID-19 zullen met name in de bouwfase van een project groot kunnen zijn. Materialen kunnen niet meer op tijd worden geleverd of medewerkers zijn niet meer volledig inzetbaar. Dit kan tot gevolg hebben dat de oplevering van een project vertraagd.. Een vertraging heeft vrijwel altijd een impact op de financiering van het project. De cashflow die nodig is om leningen af te lossen en rente te betalen komt dan ook later op gang en daardoor kan niet op tijd aan betalingsverplichtingen worden voldaan. De vraag is dan welke partij aansprakelijk is voor deze vertraging. Is dat bijvoorbeeld de aannemer of toch de geldnemer? Het antwoord op deze vraag hangt samen met de vraag of COVID-19 wel of niet als overmacht kwalificeert. Dit is echter nog niet zo vanzelfsprekend.

Verder worden ook andere relevante aspecten van een projectfinanciering besproken. Wat is bijvoorbeeld de impact van toename van kosten? Levert een teruglopende of uitgestelde cashflow nog een probleem op voor de financiĆ«le ratioā€™s? Welke opeisingsgronden kunnen mogelijk worden geactiveerd? Tot slot wordt een enkele aanbeveling gedaan om de schade tot een minimum te bepreken. Het is daarbij van grootbelang dat te allen tijde een goed contact met de bank wordt onderhouden en dat deze steeds tijdig wordt geĆÆnformeerd. Klik hier voor het hele artikel op Twobirds.com.

Dit artikel is geschreven door:

Volg ons op

Laatste nieuws