Internet consultatie beoogde aanpassingen Wet dividendbelasting 1965

Op 16 mei 2017 is het concept wetsvoorstel ter aanpassing van de Wet dividendbelasting 1965 gepubliceerd. Dit, in navolging op de reeds op 20 september 2016 aangekondigde beoogde wijzigingen van de Wet op de dividendbelasting 1965. De beoogde wijzigingen zijn tweeledig. Enerzijds wordt met het wetsvoorstel een meer gelijke behandeling voor toepassing van de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting van houdster coöperaties en kapitaalvennootschappen nagestreefd. Anderzijds presenteert het wetsvoorstel een nadere vrijstelling voor dividenduitkeringen aan aandeelhouders/leden gevestigd in verdragslanden.

De wetswijzigingen zijn van belang voor alle buitenlandse investeerders in Nederlandse vennootschappen. Het is dan ook aan te raden om een quick-scan te laten doen van de impact. Bird & Bird biedt haar cliënten een gratis initiële high-level scan van de gevolgen aan.

Klik hier voor het hele artikel

Dit artikel is geschreven door:

Rik van de Meerendonk