Belasting digitale economie: EU introduceert nieuwe belastingheffingen

Op 21 maart 2018 heeft de Europese Commissie haar voorstellen gepubliceerd ten aanzien van de belastingheffing van de digitale economie. Uitgangspunt van de Commissie is dat het huidige fiscale stelsel niet ingericht is op de digitale economie met als gevolg dat tech-ondernemingen effectief veel minder belasting betalen vergeleken met traditionele business modellen. Met de voorstellen beoogt de Commissie om de fiscale regels aan te laten sluiten bij de moderne economie. De voorstellen introduceren nieuwe belastingheffingen voor ondernemingen die digitale diensten verlenen.

Dit artikel is geschreven door:

Rik van de Meerendonk