Strikter toezicht door de ACM op samenwerkingen tussen ondernemingen | 1 min

Op 26 februari 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (“ACM”) laten weten strenger te gaan letten op een aantal verboden afspraken bij samenwerkingen tussen ondernemingen. Het gaat daarbij om verboden (i) (prijs)afspraken tussen concurrenten bij de inkoop van producten (inkoopkartels), (ii) afspraken over arbeidsvoorwaarden (zoals no-poaching overeenkomsten), (iii) (prijs)afspraken tussen leveranciers en afnemers en (iv) beperkingen van de verkoop via internet. Deze ontwikkeling volgt op de aankondiging van de nieuwe bestuursvoorzitter van de ACM eind januari 2019 dat de ACM de komende tijd meer boetes zal gaan opleggen. Ondernemingen zijn dus gewaarschuwd.

Eveneens op 26 februari 2019 heeft de ACM een tweetal leidraden en presentaties gepubliceerd over samenwerkingen tussen ondernemingen. Het gaat daarbij om:

– De leidraad samenwerking tussen concurrenten en presentatie concurrenten mogen samenwerken maar er zijn grenzen (horizontale relatie), en

– De leidraad afspraken tussen leveranciers en afnemers en presentatie leveranciers en afnemers mogen samenwerken maar er zijn grenzen (verticale relatie)

Leidraad samenwerkingen tussen concurrenten

De leidraad samenwerkingen tussen concurrenten vervangt de richtsnoeren samenwerking ondernemingen (2013). Nieuw zijn onder andere de hoofdstukken over inkoopkartels en verboden afspraken over arbeid en inhuur. Dit is in lijn met de hiervoor genoemde focus van de ACM op dergelijke afspraken. Ook de uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie in publiek domein en “gun-jumping” hebben de aandacht van de ACM in de leidraad.

Leidraad afspraken tussen leveranciers en afnemers

De leidraad samenwerkingen tussen leveranciers en afnemers vervangt het document “Toezicht van ACM op verticale overeenkomsten” (2015). Waar de ACM toentertijd nog van mening was dat verticale beperkingen in beginsel niet haar prioriteit hebben en zij de afgelopen jaren niet of nauwelijks handhavend heeft opgetreden, lijkt de ACM nu een nieuwe weg in te slaan. In december 2018 deed de ACM al invallen bij een aantal producenten en (online) winkels van consumentengoederen vanwege vermeende prijsafspraken. In de basis is het standpunt in de leidraad nu ook: verticale beperkingen zijn verboden, tenzij ā€“ in het kort ā€“ sprake is van rechtvaardigende omstandigheden. Het gaat daarbij om beperkingen als prijsbinding, marktverdeling, beperkingen van online verkoop en non-concurrentiebedingen.

Meer weten? Mariska van de Sanden heeft over deze ontwikkelingen een blog geschreven op Kluwer Competition Law Blog (in het Engels). Deze blog kan hier worden bekeken.

Dit artikel is geschreven door:

Mariska van de Sanden

Volg ons op

Laatste nieuws