De praktijk van digitaal onderzoek door toezichthouders (AFM en ACM) | 1 min

Bij een (onaangekondigd) bedrijfsbezoek aan een onderneming, ook wel dawn raid of bedrijfsinval genoemd, door toezichthouders zoals de AFM en ACM speelt het digitaal onderzoek een steeds grotere en dikwijls beslissende rol. Voldoende waarborgen bij bedrijfsbezoeken zijn van groot belang, aangezien onderzoeksbevoegdheden van toezichthouders zeer ingrijpend zijn voor de onderzochte onderneming. Bovendien kunnen toezichthouders (onder bepaalde voorwaarden) verkregen digitale data – naast intern gebruik voor (andere) toezichtstaken – tevens delen met externe toezichthouders (in binnen- en buitenland).

Beleidsregels in de vorm van digitale werkwijzen van ACM en AFM verschaffen richtlijnen bij het uitvoeren van een digitaal onderzoek door toezichthouders. In een aantal juridische procedures is de “ACM werkwijze voor onderzoek in digitale gegevens 2014” ter discussie gesteld. Een relevante vraag daarbij was onder meer hoe zou moeten worden omgegaan met bepaalde digitale data die volgens de onderzochte onderneming niet binnen de reikwijdte van een onderzoek vallen. Daarnaast oordeelde een kort gedingrechter ook onlangs dat het niet opvolgen door ACM van haar digitale werkwijze moest leiden tot het uitsluiten van digitale data van een ACM onderzoek.

Tegen deze achtergrond wordt in dit artikel de onlangs herziene “Werkwijze AFM inzien en kopiĆ«ren van digitale gegevens” besproken en vergeleken met de werkwijze voor digitaal onderzoek door ACM.

Voor meer informatie over de bevoegdheden van autoriteiten tijdens een inval en hoe te handelen als onderneming; download ook onze dawn raid app, speel onze dawn raid game of bekijk de video ā€œHow do you prepare in the event of a Dawn Raid?ā€ (ong. 4 min.)

Klik hier voor het hele artikel in JutD.

Dit artikel is geschreven door:

Karen Berg

Piet-Hein Eijssen