De nieuwe ACM Werkwijze informele zienswijzen |6 min

Op 26 februari 2019 is de nieuwe ACM Werkwijze informele zienswijzen van de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) gepubliceerd. In deze podcast bespreekt Annelot Kuiper de nieuwe werkwijze van de ACM.

Toelichting op de Werkwijze informele zienswijzen

De werkwijze bepaalt de criteria waaraan een verzoek tot een informele zienswijze moeten voldoen en op basis waarvan de ACM besluit om al dat niet een informele zienswijze af te geven. Denk hierbij aan de voorwaarde dat het een nieuwe rechtsvraag betreft, dat sprake moet zijn van grote economische belangen voor de betreffende onderneming of diens eindgebruikers, en dat de gestelde rechtsvraag niet hypothetisch is. Ook bepaalt de werkwijze de vorm en motivering van het verzoek tot een informele zienswijze.

Luisterwijzer podcast
Tijdens deze podcast komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Welke criteria hanteert de ACM precies voor een verzoek tot een informele zienswijze?
  • Waar moet een dergelijk verzoek aan voldoen?
  • Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met de vorige vuistregels van de (toen nog) NMa?
  • Wat zijn de voor- en nadelen m.b.t. het indienen van een verzoek om een informele zienswijze voor ondernemingen? 

Dit artikel is geschreven door:

Annelot Kuiper