Contact gegevens

The Hague Office

Bird & Bird LLP
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
The Netherlands

T: +31 (0)70 353 8800
F: +31 (0)70 353 8811
E: [email protected]
W: www.twobirds.com

Wijziging Winkeltijdenwet in consultatie | 1 min

Wijziging Winkeltijdenwet in consultatie | 1 min

Op 30 oktober 2018 is de Wijziging van de Winkeltijdenwet houdende keuzevrijheid openingstijden voor winkeliers in consultatie gegaan. De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat wil de Winkeltijdenwet aanpassen zodat winkeliers niet langer gedwongen kunnen worden hun winkel open te stellen of te sluiten op tijden waarmee zij niet uitdrukkelijk hebben ingestemd. Reacties op het concept wetsvoorstel kunnen tot 28 november 2018 via deze link worden ingediend.

De Winkeltijdenwet

Het is op grond van de Winkeltijdenwet in beginsel verboden om winkels op zondagen, feestdagen en op werkdagen vóór 6:00 uur en na 22:00 uur open te stellen. De Winkeltijdenwet voorziet in de mogelijkheid om openstelling op andere dagen en tijdstippen mogelijk te maken middels de aanvraag van een vrijstelling of ontheffing bij de gemeente.

Gewijzigde openstelling

In de praktijk komt het vaak voor dat winkeliers verplicht worden om bepaalde openingstijden aan te houden zonder dat zij daar uitdrukkelijk mee hebben ingestemd. Dit komt door private overeenkomsten, zoals een huurovereenkomst of een huishoudelijk reglement van een winkeliersvereniging, waarin geen uitdrukkelijke openingstijden worden bepaald, maar voor de bepaling van de openingstijden naar het besluit van een ander wordt verwezen. In dit geval kan een verhuurder, Vereniging van Eigenaren of een winkeliersvereniging zonder instemming van de winkelier de eerder afgesproken winkeltijden aanpassen. De gewijzigde openstelling kan voor winkeliers onwenselijk zijn bijvoorbeeld vanwege levensovertuiging, persoonlijke omstandigheden of bedrijfseconomische belangen.

Winkelier wordt koning

Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel blijven winkeliers gehouden aan het algemene gebod om te sluiten. Maar de wetswijzing zorgt ervoor dat de beslissingsbevoegdheid om open te gaan uitdrukkelijk bij de winkelier komt te liggen. Daarmee krijgt de winkelier keuzevrijheid om een eigen belangenafweging te maken met betrekking tot openingstijden. Klik hier voor het concept wetsvoorstel.