Wet franchise aangenomen door Eerste Kamer, inwerkingtreding 1 januari 2021 |1 min

Op 30 juni 2020 heeft de Eerste Kamer de Wet franchise aangenomen. De wet zal op 1 januari 2021 in werking treden, enkele uitzonderingen daargelaten. De wet omvat regels die impact hebben op de fase voorafgaand aan de franchise overeenkomst, gedurende de franchise overeenkomst en op de fase na afloop daarvan. De wet regelt onder andere de uitwisseling van informatie, overleg, goodwill en non-concurrentiebedingen. Ten aanzien van franchisenemers die hun bedrijf in Nederland uitoefenen kan niet van de wet worden afgeweken, ongeacht het recht dat de franchise overeenkomst beheerst.

Klik hier voor een Engelstalige update.

Dit artikel is geschreven door:

Volg ons op

Laatste nieuws