Update voorgestelde wijzigingen Wetsvoorstel kansspelen op afstand

Op 7 juli 2016 is het Wetsvoorstel kansspelen op afstand door de Tweede Kamer aangenomen. Als de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel, zal het mogelijk worden om vanaf de tweede helft van 2017 een vergunning te krijgen voor het aanbieden van online kansspelen in Nederland.

In dit artikel gaan Roelien van Neck en Lisette den Butter kort in op de huidige en de toekomstige regeling met betrekking tot het aanbieden van (online) kansspelen in Nederland. In het bijzonder zullen de meest recente amendementen van het Wetsvoorstel kansspelen op afstand worden toegelicht.

Het artikel is hier beschikbaar (in het Engels).

De Nederlandse versie van het Wetsvoorstel kansspelen op afstand kan hier worden geraadpleegd.

Dit artikel is geschreven door: