Rechtspraak precontractuele en contractuele informatieplichten bij verkoop buiten de verkoopruimte: niet-naleving kan een kostbare aangelegenheid zijn

De regels omtrent verkoop buiten de verkoopruimte bestaan inmiddels ruim zes jaar. Toch blijft naleving van die regels, met name rondom de precontractuele en contractuele informatieplichten, in de praktijk soms lastig. Dit valt op in een aantal recente uitspraken. Gelet op het aankomende opt-in regime voor telemarketing zal verkoop buiten de verkoopruimte naar verwachting gaan toenemen. Voor ondernemingen die gebruik maken of willen gaan maken van dit verkoopkanaal is naleving van de regels des te belangrijker. Niet-naleving van de relevante regelgeving kan namelijk meebrengen dat vorderingen op afnemers niet of niet geheel kunnen worden geïncasseerd.

Roelien van Neck schreef hierover recentelijk een artikel voor het tijdschrift Juridisch up to Date. ln dit artikel komt allereerst het wettelijk kader rond verkoop buiten de verkoopruimte aan bod. Vervolgens wordt aan de hand van twee recente uitspraken toegelicht welke sancties de rechter aan niet-naleving van de informatieplichten kan verbinden en volgt een korte uitstap naar verkoop op afstand. Ter afstuiting een korte vooruitblik naar toekomstige wetgeving en verwachte marktontwikkelingen.


.

Dit artikel is geschreven door:

Volg ons op

Laatste nieuws