Publicatie Reclamecode Online Kansspelen 2021

Op de valreep van 2021, is op 15 december de Reclamecode Online Kansspelen (“ROK”) door de Stichting Reclame Code (“SRC”) aangenomen en gepubliceerd. De ROK bevat zelfregulering en is tot stand gekomen na intensief overleg tussen marktpartijen en de SRC.  De ROK kleurt de verplichtingen nader in die in de Wet op de Kansspelen en lagere regelgeving zijn opgenomen ten aanzien van reclame voor online kansspelen. Daarnaast bevat de ROK ook een aantal aanvullende bepalingen, zoals het verbod op het verspreiden van videoreclameboodschappen voor online kansspelen via online media tussen 6 en 21 uur en de beperking van drie tv-reclames van maximaal 30 seconden per reclameblok.

Hierna bespreken wij kort de verhouding van de ROK ten opzichte van de reeds bestaande Reclamecode voor Kansspelen 2015 (“RVK”). Vervolgens lichten wij de belangrijkste nieuwe verplichtingen in de ROK uit en sluiten wij af met een aantal opmerkingen.

Verhouding ROK en RVK

De in 2015 in werking getreden RVK behelst deels dezelfde materie als de ROK. Zo bevatten beide reclamecodes vergelijkbare bepalingen ten opzichte van oneerlijke reclame, verantwoorde deelname, medewerking deelnemers aan reclame en kwetsbare groepen. Dat deze reclamecodes vergelijkbare bepalingen bevatten is niet gek, want zij zijn beiden gebaseerd op hetzelfde wettelijk kader[1]. Toch zijn er ook belangrijke verschillen. De bepalingen uit de ROK zijn veelal gedetailleerder en gaan ook verder dan de RVK, zoals hieronder toegelicht.

In de ROK is de situatie voorzien dat een reclame betrekking heeft op zowel online kansspelen als op andere kansspelen. In deze situatie heeft zowel de ROK als de RVK toepassing. Daarnaast is er een aantal ROK-bepalingen te allen tijde van toepassing op andere kansspelen. Het gaat dan om de bovengenoemde aanvullende bepalingen[2] en om specifieke bepalingen ten aanzien van het verbod op het bereiken van een publiek dat voor meer dan 25% bestaat uit minderjarigen en jongvolwassenen.

Een aantal opvallende bepalingen ROK uitgelicht

Bonussen (paragraaf 5)

 • Het gebruik van bonussen in reclame voor online kansspelen in omroepdiensten en outdoor media is verboden (artikel 5.1).
 • De maximale hoogte van de welkomstbonus is afhankelijk van het bedrag van de eerste storting (artikel 5.4).
 • Jongvolwassenen (18-24 jaar) mogen geen gebruik maken van bonussen (artikel 5.9).

Kanalen: terughoudendheid (paragraaf 8)

 • Per reclameblok mogen maximaal drie reclameboodschappen van elk maximaal 30 seconden worden verspreid voor online kansspelen en voor overige zogenaamde beperkte kansspelen tezamen (artikel 8.1, onder a).
 • Twinspots (reclame in twee delen met een hoofdcommercial en tag-on) in een reclameblok zijn niet toegestaan (artikel 8.1, onder b).
 • Betrokkene/spelers moeten zich in één keer kunnen afmelden van alle individuele reclame-uitingen middels bijv. een dashboard (artikel 8.2)
 • Reclame in of rond online games is verboden (artikel 8.4)

Kanalen: Kwetsbare Groepen van Personen (paragraaf 9)

 • De wettelijke beperking op tv-reclame wordt doorgetrokken naar het internet: via online media mogen tussen 6 en 21 uur geen op zichzelf staande videoreclameboodschappen worden verspreid (artikel 9.1).
 • Bij individuele reclame moeten indicatoren en/of filters gebruikt worden waar mogelijk om kwetsbare groepen van personen uit te sluiten (e.g. bij reclame op Facebook) (artikel 9.9).

Positie in de keten (paragraaf 12)

 • De aanbieder van online kansspelen legt zijn verplichtingen op grond van de ROK contractueel door aan partijen die reclame maken of laten maken voor zijn online kansspelen.

Ingangsdatum en overgangstermijn

De ROK is op 15 december in werking getreden en geldt initieel tot 1 maart 2023. Voor bepaalde artikelen geldt er een overgangstermijn tot 1 februari 2022, namelijk voor:

 • het gebod om als online kansspelaanbieder ervoor te zorgen dat een jongvolwassen speler geen gebruik maakt van een bonus;
 • het verbod op het verspreiden van videoreclameboodschappen voor online kansspelen via online media tussen 6 en 21 uur;
 • de beperking van drie tv-reclames van maximaal 30 seconden per reclameblok; en
 • specifieke bepalingen ten aanzien van het verbod op het bereiken van een publiek dat voor meer dan 25% bestaat uit minderjarigen en jongvolwassenen.

Afsluitende opmerkingen De totstandkoming van de ROK is gepaard gegaan met de nodige reuring en de discussie rondom reclame voor online kansspelen duurt voort. Het onderwerp ligt maatschappelijk gevoelig. Met de ROK hebben marktpartijen en de SRC een poging gedaan om de zorgen die leven in de maatschappij te adresseren.


[1] Te weten de Wet op de kansspelen, het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen, de Regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen en natuurlijke de Nederlandse Reclame Code

[2] Het verbod op het verspreiden van videoreclameboodschappen voor online kansspelen via online media tussen 6 en 21 uur en de beperking van drie tv-reclames van maximaal 30 seconden per reclameblok.

Met medewerking van Fabian de Vries, student stagiair.

Dit artikel is geschreven door:

Volg ons op

Laatste nieuws