Nieuwe regels klantenservicekosten per 1 juli 2017

De Minister van Economische Zaken heeft een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over klantenservicekosten voor reeds gesloten overeenkomsten (zie dit artikel voor meer informatie over de uitspraak) een wettelijke basis gegeven (zie hier).

Achtergrond

Artikel 6:230k lid 2 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een handelaar bij een consument niet meer dan het ‘basistarief’ in rekening mag brengen voor contact over de reeds gesloten overeenkomst. Dit basistarief kan bij ministeriĆ«le regeling vastgesteld worden. In de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (hierna: “Rude“) is dit basistarief vastgelegd.

ā‚¬ 1 regel komt te vervallen

Artikel 3.2g van de Rude bepaalde tot nog toe dat het basistarief, naast de gebruikelijke belkosten, ook een informatietarief mocht omvatten van maximaal ā‚¬1,- per telefoongesprek voor reeds gesloten overeenkomsten. Door de wijziging van het Rude mag het basistarief voor het bellen van klantenservice (voor reeds gesloten overeenkomsten) niet meer bedragen dan de gebruikelijke belkosten. Met andere woorden, de consument mag door de handelaar geen extra kosten meer in rekening gebracht worden voor het bellen van klantenservicenummers voor reeds gesloten overeenkomsten.

Reacties consultatie

De wijziging van de Rude is door de Minister eerder ter consultatie voorgelegd. Er zijn tijdens de consultatie in verschillende reacties ontvangen. Alle respondenten konden de ter consultatie voorgelegde regeling onderschrijven, maar de laatste drie plaatsten enkele kanttekeningen.

Een respondent merkte op dat een eventuele keuze van handelaren voor een 0800-nummer als alternatief voor een 0900-nummer voor klantenservice op te hoge kosten zou stuiten voor handelaren. 0800-nummers zijn namelijk gratis voor de beller; de gesprekskosten komen dan voor rekening van degene die het nummer aanbiedt. De Minister merkt op dat voor 0800-nummers in beginsel tarieven gehanteerd moeten worden die vergelijkbaar zijn met de tarieven voor oproepen naar geografische nummers. Er mogen uitsluitend afwijkende tarieven gehanteerd worden indien dit noodzakelijk is om de extra kosten te dekken die gemoeid zijn met oproepen naar deze niet-geografische nummers. Het is volgens de Minister echter aan de ACM om te beoordelen of de tarieven voor oproepen naar 0800-nummers voldoen aan de toepasselijke wetgeving voor die specifieke nummers.

Inwerkingtreding per 1 juli 2017

Andere respondenten pleitten voor een langere invoeringstermijn. De regeling treedt per 1 juli 2017 namelijk al in werking. Ā Aangezien de regeling op 10 mei 2017 gepubliceerd is, is de inwerkingtreding minder dan twee maanden na de publicatie. De Minister geeft in de toelichting bij de regeling toe dat dat in afwijking is van het beleid inzake de vaste verandermomenten voor ministeriĆ«le regelingen. Deze afwijkende inwerkingtredingstermijn is volgens de Minister echter geoorloofd omdat de Europese richtlijn die de klantenservicekosten (Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten) maximeert al op 13 juni 2014 in werking is getreden, het Europese Hof van Justitie op 2 maart 2017 de uitspraak heeft gewezen en de wijzigingen van de regeling al gepubliceerd waren tijdens de consultatie (en daarna onveranderd zijn doorgevoerd).

Vanaf 1 juli 2017 mogen handelaren dus geen extra kosten meer in rekening brengen bij consumenten voor het bellen van klantenservicenummers naar aanleiding van reeds gesloten overeenkomsten.

Dit artikel is geschreven door: