De Nederlandse Kansspelautoriteit pakt illegale online kansspelaanbieders aan

In het eerste half jaar van 2016 heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan, waaruit blijkt dat illegale online kansspelaanbieders niet worden getolereerd in Nederland.

Zo heeft de Kansspelautoriteit (hierna ā€œKSAā€) in april 2016 laten weten extra oplettend te zijn tijdens de sportzomer van 2016 (EK, Tour de France en Olympische Spelen) om te voorkomen dat illegale online kansspelen worden aangeboden of geadverteerd in Nederland.

In mei 2016 volgde het bericht dat de KSA alle illegale online kansspelapps wil uitbannen. Dat betekent dat de KSA wil dat dergelijke apps worden verwijderd. Daarbij doet de KSA niet alleen beroep op de aanbieders zelf, maar ook op de platforms die dergelijke apps mogelijk maken, de zgn. facilitators, zoals de AppleStore.

Ten slotte hield de rechtbank Den Haag op 20 april 2016 de boetes in stand die de KSA in 2014 aan Bluemay Enterprises N.V. en Bluemay Enterprises Ltd (hierna ā€œBluemayā€) had opgelegd voor het illegaal aanbieden van online kansspelen op de Nederlandse markt door middel van de websites 7red.nl/.com en royaalcasino.nl/.com.

Met deze ontwikkelingen wordt een duidelijk signaal afgegeven dat het aanbieden van online kansspelen in Nederland vooralsnog illegaal is. Vooralsnog, omdat op 7 juli 2016 het wetsvoorstel Organiseren van kansspelen op afstand door de Tweede Kamer is aangenomen. Zodra deze wet ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen en in werking treedt, is het mogelijk om online kansspelen in Nederland aan te bieden, mits daarvoor een vergunning is verleend door de KSA.

Overigens is de kans op een vergunning voor Bluemay wellicht verkleind met de instandhouding van de door de KSA opgelegde boetes. Ondernemingen die zijn beboet voor een overtreding van de Wet op de Kansspelen komen vermoedelijk niet in aanmerking voor een toekomstige vergunning voor het aanbieden van online kansspelen. Voor online kansspelaanbieders is het dan ook zaak niet alleen mogelijke sancties in acht te nemen wanneer zij de Nederlandse markt betreden, maar ook de toekomstige gevolgen (zoals een eventuele vergunningsaanvraag).

In een bijdrage in het tijdschrift World Online Gambling Law Report van juli 2016 gaan Roelien van Neck en Mariska van de Sanden nader in op deze ontwikkelingen. Het gehele artikel is hier beschikbaar.

Dit artikel is geschreven door:

Mariska van de Sanden

Volg ons op

Laatste nieuws