Nadere uitleg over uitzondering op herroepingsrecht bij verkoop op afstand of buiten de verkoopruimte in geval van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen

Op 14 mei 2020 heeft het Europese Hof van Justitie nadere uitleg gegeven over een van de uitzonderingen op het recht van herroeping van op afstand of buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomsten, namelijk de uitzondering die geldt wanneer sprake is van de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Het betrof in dit geval een overeenkomst tussen een architect en twee consumenten op grond waarvan de architect het ontwerp van een nieuw te bouwen eengezinswoning moest opstellen. Volgens het Hof valt deze overeenkomst niet onder ƩƩn van de uitgezonderde categorieƫn overeenkomsten waarvoor geen herroepingsrecht geldt. De betreffende consumenten konden dus een beroep doen op het herroepingsrecht.

Roelien van Neck schreef hierover recentelijk een artikel voor het tijdschrift Juridisch up to Date (klik hier voor het artikel). In dit artikel wordt eerst kort een toelichting gegeven op de uitzonderingen op het herroepingsrecht. Vervolgens wordt het betreffende arrest van het Europees Hof besproken.


Dit artikel is geschreven door:

Volg ons op

Laatste nieuws