Modernisering, aanscherping en handhaving: de implementatie van de Richtlijn modernisering consumentenbescherming

De digitale ontwikkelingen binnen de consumentenmarkt gaan hard. De Moderniseringsrichtlijn (voluit: de Richtlijn modernisering consumentenbescherming (Richtlijn (EU) 2019/2161)) speelt hierop in. De nieuwe regelgeving is relevant voor iedereen die actief is op het gebied van e-commerce, waaronder via social media.  

Met de Moderniseringsrichtlijn wordt de handhaving van het consumentenrecht aangescherpt en de huidige regelgeving inzake consumentenbescherming gemoderniseerd. Zo worden met de Moderniseringsrichtlijn onder andere regels geĆÆntroduceerd ten aanzien van onlinemarktplaatsen, online zoekfunctionaliteiten en online reviews. De Moderniseringsrichtlijn wijzigt vier bestaande Europese richtlijnen op het gebied van consumentenbescherming. Dit zijn de Richtlijn oneerlijke bedingen (93/13/EEG), de Richtlijn prijsaanduiding (98/6/EG), de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (2005/29/EG) en de Richtlijn consumentenrechten (2011/83/EU). Doordat er voornamelijk sprake is van maximumharmonisatie wordt de Moderniseringsrichtlijn vrijwel Ć©Ć©n-op-Ć©Ć©n overgenomen in de Nederlandse wet.  

Lisette den Butter heeft kernpunten uit het Nederlandse implementatiewetsvoorstel van de Moderniseringsrichtlijn toegelicht in een artikel voor het tijdschrift Juridisch up to Date. Klik hier voor het hele artikel (gepubliceerd in Juridisch up to Date 2020, nr. 12).  

Dit artikel is geschreven door:

Volg ons op

Laatste nieuws