Klaar voor de opening van de Nederlandse markt voor online kansspelen?

De afgelopen maanden is er veel gebeurd in het wetgevingsproces met betrekking tot de opening van de Nederlandse markt voor online kansspelen. Twee weken geleden publiceerde de Kansspelautoriteit het concept van de Beleidsregels verantwoord spelen nog ter consultatie. De concept Beleidsregels geven nader invulling aan de nieuwe maatregelen op het gebied van reclame en verslavingspreventie uit de Wet Kansspelen op Afstand. Door een verlenging van de reactietermijn is het nog mogelijk om tot vrijdag 13 november 18.00 uur op de Beleidsregels te reageren.

Om u op de hoogte te brengen van de huidige ontwikkelingen hebben Roelien van Neck en Tessa van den Ende recentelijk een artikel geschreven waarin zij nader ingaan op de nieuwste versies van de lagere regelgeving behorend bij de Wet Kansspelen op Afstand. Dit zijn het Ontwerpbesluit Wet kansspelen op afstand en de Ontwerpregeling kansspelen op afstand, die onder andere betrekking hebben op reclame beperkingen. Ook zijn zij in dit artikel nader ingegaan op de Beleidsregels verantwoordelijk spelen. Daarnaast bespreken Roelien en Tessa in dit artikel kort de vervolgstappen voor de inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op Afstand op 1 maart 2021 en op welke manier geĆÆnteresseerde partijen zich in de tussentijd kunnen voorbereiden op de procedure voor het aanvragen van een vergunning.

Klik hier voor het hele artikel (gepubliceerd in het Engels op MediaWrites).

Dit artikel is geschreven door:

Tessa van den Ende