Het nieuwe actieplan voor de circulaire economie van de Europese Commissie | 1 min

Op 11 maart 2020 heeft de Europese Commissie een nieuw actieplan gepubliceerd ten behoeve van een circulaire economie. Dit actieplan, genaamd ‘Een nieuw actieplan voor de circulaire economie voor een schoner en concurrerender Europa’, heeft ten doel de consumptievoetafdruk in de Europese Unie te verkleinen, het circulaire gebruik van grondstoffen in de EU te verdubbelen en tegelijkertijd de economische groei in de EU te stimuleren.

De maatregelen zien in het bijzonder op ondernemers in de sectoren elektronica en ICT, batterijen en voertuigen, verpakkingen, kunststoffen, textiel, constructie en gebouwen en de sector levensmiddelen, water en nutriënten.

Het Actieplan vormt een van de bouwstenen van de Europese Green Deal, een pakket aan maatregelen voor duurzame transities binnen de EU. Het Actieplan is erop gericht de door de Europese Green Deal vereiste fundamentele veranderingen te bespoedigen en bouwt tegelijkertijd voort op de circulaire maatregelen die sinds 2015 zijn genomen in de EU.

Het Actieplan hangt ook nauw samen met de industriestrategie en de verwachte EU-biodiversiteitstrategie voor 2030. Zonder overgang naar een volledig circulaire economie, is het volgens de Commissie niet mogelijk om de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 te behalen en het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen. De helft van de totale broeikasgasemissies is afkomstig van de winning en verwerking van hulpbronnen, aldus de Commissie.

In het Actieplan worden verschillende wetgevende en niet-wetgevende maatregelen voorgesteld om:

(i) van duurzame producten de norm te maken binnen de EU;
(ii) de positie van consumenten en overheidsinkopers te versterken;
(iii) de nadruk te leggen op de sectoren die de meeste hulpbronnen verbruiken en waar het potentieel voor circulariteit hoog is; en
(iv) de hoeveelheid afval te verminderen en tegelijkertijd meer waarde te creëren.

Dit betekent een set aan geheel nieuwe maatregelen waar ondernemers binnenkort rekening mee zullen moeten gaan houden.

Lisette den Butter en Tessa van den Ende hebben hierover recent een artikel geschreven waarin zij kort ingaan op de aanleiding van dit nieuwe Actieplan en meer specifiek op een aantal van de daarin voorgestelde maatregelen en de wijze waarop de EU probeert de circulaire economie te stimuleren.

Klik hier voor het volledige artikel (gepubliceerd in Juridisch up to Date 2020, nr. 4)

Dit artikel is geschreven door:

Tessa van den Ende