Herziening consumentenregels inzake online verkoop van goederen en digitale inhoud

De Europese consumentenwetgeving gaat weer op de schop. Eind 2015 heeft de Europese Commissie twee concept richtlijnen gepubliceerd, namelijk de concept richtlijn digitale inhoud (COM (2015) 634) en de concept richtlijn aangaande online-verkoop en andere verkoop op afstand van goederen (COM (2015) 635). Deze concept richtlijnen zien op de levering van digitale inhoud en de onlineverkoop en andere verkoop op afstand van goederen aan consumenten.

Met deze richtlijnen beoogt de Commissie de nationale regelgeving van de lidstaten verder te harmoniseren. Dit teneinde consumenten meer vertrouwen te geven in hun rechten bij grensoverschrijdende aankopen en de kosten voor ondernemers als gevolg van de verschillen in overeenkomstenrecht tussen lidstaten te verlagen. Dit betekent dat de consumentenbescherming in Nederland inzake online verkoop en overeenkomsten inzake digitale inhoud (zoals apps, muziek en films) wordt uitgebreid, zoals ten aanzien van de rechten van consumenten bij defecte of non-conforme producten.

De concept richtlijnen komen voort uit de in het voorjaar van 2015 door de Commissie gepubliceerde ā€˜Digital Single Market Strategy’. Dit is een pakket aan maatregelen dat ervoor moet zorgen dat de digitale interne markt van Europa wordt versterkt.

In een recent artikel in het juridische tijdschrift ‘Juridisch up to Date’ bespreken Roelien van Neck en Stephanie Welbergen deze concept richtlijnen en hun impact voor Nederland.

Klik hier voor het volledige artikel in Juridisch up to Date 2016, nr. 05, p. 19

Dit artikel is geschreven door: