Consultatie Implementatiewetsvoorstel Richtlijn modernisering consumentenbescherming | 1 min

Recentelijk is de consultatie geopend voor het Implementatiewetsvoorstel van de Richtlijn modernisering consumentenbescherming (Richtlijn (EU) 2019/2161). De Richtlijn modernisering consumentenbescherming moderniseert, zoals de naam al aangeeft, het consumentenrecht. Deze modernisering vindt in het bijzonder plaats in het licht van de digitale ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. De Richtlijn beoogt ook een aanscherping van de handhaving van de consumentenbescherming.

Onderwerpen die worden gemoderniseerd
Onderwerpen die in het Implementatiewetsvoorstel worden geregeld, zijn, onder andere, de volgende:

– de rangschikking van online zoekresultaten,

– het doorverkopen van tickets,

– het plaatsen van (nep)recensies, en

– het betalen met persoonsgegevens.

De Richtlijn moderniseert ook de regels rondom de online koopomgeving, inclusief online marktplaatsen, en de verkoop buiten de verkoopruimte. Met het Implementatiewetsvoorstel worden onder andere de geldende informatieverplichtingen aangevuld.

Handhaving
Tenslotte resulteert de implementatie van de Richtlijn modernisering consumentenbescherming ook in een versterking van het handhavingskader. Op basis van de nieuwe wet kunnen boetes worden opgelegd tot 4% of, in bepaalde gevallen, 10% van de jaaromzet. Indien er geen informatie beschikbaar is over de jaaromzet van de overtreder kunnen boetes worden opgelegd van ten hoogste ā‚¬ 2.000.000. Bij het opleggen van sancties dient steeds rekening te worden gehouden met alle omstandigheden van het geval, zoals de aard, ernst, omvang en duur van de inbreuk.

De consultatie kan hier worden geraadpleegd en is beschikbaar tot 22 november 2020.

Dit artikel is geschreven door:

Volg ons op

Laatste nieuws