Belasting- en handelsmaatregelen in het licht van COVID-19 | 2 min

Vanwege coronavirus (“COVID-19”) kunnen bedrijven en ondernemers, inclusief zzp’ers, liquiditeitsproblemen ervaren jegens toeleveranciers, klanten en de Belastingdienst. Daarnaast kunnen specifieke branches worden geraakt door internationale maatregelen, waarom handelsbelemmeringen die ten doel hebben COVID-19 zoveel als mogelijk in te dammen. Hieronder gaan wij in op een aantal COVID-19-maatregelen gerelateerd aan (1) Nederlandse belastingen en (2) internationale handel.

1. Nederlandse belastingmaatregelen voor bedrijven en ondernemers

De overheid heeft op 12 en 17 maart 2020 verschillende maatregelen genomen om bedrijven en ondernemers tegemoet te komen, ingeval zij geconfronteerd worden met financiële problemen gerelateerd aan COVID-19. Hieronder een overzicht van de fiscale stimuleringsmaatregelen (voor overige maatregelen wordt verwezen naar onze website):

  • bijzonder uitstel van betaling

De Belastingdienst biedt bedrijven en ondernemers de mogelijkheid uitstel van betaling aan te vragen voor aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Hiertoe dient een brief te worden gestuurd aan de Belastingdienst waarin wordt uiteengezet hoe men door COVID-19 in betalingsproblemen is gekomen. Zodra deze brief is ontvangen wordt door de Belastingdienst automatisch 3 maanden uitstel van betaling toegekend. Daarnaast worden eventuele invorderingsmaatregelen stopgezet. Boetes voor het niet tijdig betalen van btw of loonbelasting blijven achterwege.

Indien de aanvrager een langere periode uitstel van betaling wenst, dient de aanvrager aanvullende relevante informatie te verstrekken en bestaat de mogelijkheid dat een verklaring van een onafhankelijke deskundige wordt verlangd. Belastingadviseurs worden onder meer als onafhankelijke deskundige beschouwd. Over de vorm van deze verklaring komt nog nadere informatie.

  • verlaging van de voorlopige aanslag

Bedrijven en ondernemingen kunnen de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting verlagen indien lagere winsten in het verschiet liggen vanwege COVID-19. Indien na verlaging blijkt dat te veel is betaald, wordt dit bedrag teruggestort door de Belastingdienst.     

  • tijdelijke verlaging invorderingsrente en belastingrente

Voor niet op tijd betaalde belastingaanslagen wordt normaliter invorderingsrente gerekend van 4% vanaf het moment van het vestrijken van de betalingstermijn. Om bedrijven en ondernemers tegemoet te komen, wordt de invorderingsrente voor alle belastingschulden verlaagd naar 0,01% vanaf 23 maart 2020 (0% was technisch niet mogelijk, vandaar het lage percentage).

Naast invorderingsrente wordt gewoonlijk 8% belastingrente voor de vennootschapsbelasting en 4% belastingrente voor alle overige belastingen gerekend indien te laat aangifte is gedaan.  Ook dit rentetarief wordt verlaagd naar 0,01% vanaf 1 juli 2020 voor de inkomstenbelasting, en vanaf 1 juni 2020 voor de overige toepasselijke belastingen.

Op het gebied van internationale handelsmaatregelen heeft de Europese Commissie exportcontrolemaatregelen ingesteld op persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handschoenen. Aan dergelijke beschermingsmiddelen dreigt een tekort terwijl deze noodzakelijk zijn om verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen en de gezondheid te waarborgen van medisch personeel dat besmette patiënten behandelt.

2. Internationale handelsbelemmeringen

Op het gebied van internationale handelsmaatregelen heeft de Europese Commissie exportcontrolemaatregelen ingesteld op persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handschoenen. Aan dergelijke beschermingsmiddelen dreigt een tekort terwijl deze noodzakelijk zijn om verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen en de gezondheid te waarborgen van medisch personeel dat besmette patiënten behandelt.

De exportcontrolemaatregelen zien op een voorafgaande vergunningplicht voor de export vanuit het douanegebied van de Europese Unie van de betrokken persoonlijke beschermingsmiddelen. Export zonder de vereiste vergunning is verboden. Zodoende kan de export van essentiële beschermingsmiddelen worden beperkt en gecontroleerd.

Deze fiscale maatregelen staat niet op zichzelf. Bijna dagelijks worden er diverse maatregelen genomen om het bedrijfsleven te helpen. We verwijzen naar onze website voor een overzicht van de belangrijkste maatregelen in Nederland.  

Op onze website treft u tevens een overzicht van maatregelen in andere landen. Schroom niet om contact op te nemen met uw contactpersoon bij Bird & Bird voor nadere informatie en assistentie. Met ons netwerk van 30 kantoren staan we voor u klaar.

Dit artikel is geschreven door:

Volg ons op

Laatste nieuws