Contact gegevens

The Hague Office

Bird & Bird LLP
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
The Netherlands

T: +31 (0)70 353 8800
F: +31 (0)70 353 8811
E: [email protected]
W: www.twobirds.com

Kroniek: Online overeenkomsten en meer

Kroniek: Online overeenkomsten en meer

In deze kroniek presenteren Huub de Jong en Chris Erents een overzicht van recente ontwikkelingen op het gebied van online overeenkomstenrecht. De gemene deler hierbij is het aangaan van verbintenissen, waarbij op enig moment gebruik wordt gemaakt van elektronische gegevens of media. De auteurs hebben getracht het beschikbare materiaal op een logische, thematische wijze te presenteren. Ter inleiding wordt stil gestaan bij de nieuwe Europese Richtlijn Consumentenrechten. Daarna min of meer chronologisch: vertrouwen, algemene voorwaarden, ontbinden en non-conformiteit, enkele sectorspecifieke onderwerpen, toezicht, klachtafhandeling en geschillenbeslechting, online opgelicht, bevoegdheid rechter en digitaal bewijs. Het artikel sluit af met: online toestemming en persoonsgegevens en de verantwoordelijkheid van tussenpersonen.
Bron: Tijdschrift voor Internetrecht 2013, nr. 5/6,  p. 141-152

Klik hier voor het hele artikel

huub pasfoto
Huub de Jong