Contact gegevens

The Hague Office

Bird & Bird LLP
Zuid-Hollandplein 22
2596 AW Den Haag
The Netherlands

T: +31 (0)70 353 8800
F: +31 (0)70 353 8811
E: [email protected]
W: www.twobirds.com

Het HvJ: een bedreiging voor de ontwikkeling van e-books?

Het HvJ: een bedreiging voor de ontwikkeling van e-books?

Op 11 september 2014 heeft het Europese Hof van Justitie een eerste uitspraak gedaan met betrekking tot de draagwijdte van de auteursrechtelijke uitzondering voor onderzoek of privéstudie (artikel 5(3)(n) van de richtlijn auteursrecht).

Het Hof stelde meer bepaald dat het aan de lidstaten is toegestaan om, binnen bepaalde grenzen en onder bepaalde voorwaarden (waaronder de betaling van een billijke vergoeding aan de rechthebbenden), toe te laten dat gebruikers de door een bibliotheek gedigitaliseerde boeken kunnen afdrukken op papier of opslaan op een USB-stick.

De drie prejudiciële vragen aan het Hof strekten er respectievelijk toe duidelijkheid te verkrijgen over de vraag of (i) een louter contractueel aanbod de toepassing van de auteursrechtelijke uitzondering zoals vervat in artikel 5(3)(n) van de richtlijn auteursrecht uitsluit; (ii) het aan bibliotheken is toegestaan om de van hun verzameling deel uitmakende werken te digitaliseren en (iii) het aan de gebruikers is toegelaten om de gedigitaliseerde werken af te drukken of op te slaan op USB-sticks.

Dit artikel onderwerpt de antwoorden van het Hof aan een kritisch oordeel en poogt de grenzen van deze uitspraak alsook van de richtlijn auteursrecht af te tasten.

Klik hier voor het hele artikel.

Van%20Asbroeck-Benoit Debussche-Julien
Benoit Van Asbroeck Julien Debussche