Tax & Customs

Highlights Prinsjesdag 2014

Op Prinsjesdag 2014, heeft het kabinet onder andere het wetsvoorstel Belastingplan 2015 en de brief “Keuzes voor een beter belastingstelsel” ingediend bij de Tweede Kamer. Hierin worden de contouren voor het economisch landschap en de fiscale maatregelen geschetst. In de presentatie… Read More ›

Investeringsfaciliteiten in Nederland

Nederland stimuleert innovatie en ondernemerschap door specifieke investeringsfaciliteiten en een verlaagd vennootschapsbelastingtarief aan te bieden. Dit kan uw speur- en ontwikkelingskosten verlagen alsmede uw belastinggrondslag. In deze bijdrage vindt u een overzicht van de verschillende faciliteiten. Klik hier voor het… Read More ›

EU sancties tegen Rusland

Op 31 juli 2014 zijn beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren door de EU vastgesteld. De sancties voorzien in een wapenembargo, beperkingen op uitvoer van bepaalde goederen en technologie voor tweeërlei… Read More ›