Dispute Resolution

Aansprakelijkheid in het kader van Rome II

Deze presentatie gaat in op het toepassingsgebied en de bijzondere conflictregels van het Rome II verdrag, in het bijzonder in het kader van productaansprakelijkheid, ongerechtvaardigde verrijking/onverschuldigde betaling, precontractuele aansprakelijkheid en prospectusaansprakelijkheid. Klik hier voor de hele presentatie     Dit… Read More ›