Nieuwe EU regels voor ‘the free flow’ van data

Als onderdeel van de Digitale Interne Markt strategie heeft de Europese Commissie een verordening voorgesteld die ‘the free flow of non-personal data’ moet bevorderen binnen de EU. Deze verordening beoogt barrières weg te nemen die het vrije verkeer van data (niet zijnde persoonsgegevens) binnen de EU hinderen, zoals nationale wetgeving op grond waarvan data binnen de landsgrenzen moet worden opgeslagen. In het voorstel wordt verder speciale aandacht besteed aan de mogelijkheid voor professionele gebruikers om van data-dienstverlener te switchen en vendor lock-in te voorkomen.

De voorgestelde regels van de verordening worden verder besproken in dit artikel (in het Engels).

Dit artikel is geschreven door:

Stephanie_70x100
Stephanie Welbergen


Categories: Commercial, Regulatory

Tags: , ,