Michelle de Rijke

Handhaving energie-auditverplichting komt er aan!

Ondernemingen met een personeelsbestand van meer dan 250 FTE of met een jaaromzet in Nederland van minimaal 50 miljoen euro die bovendien in Nederland een balanstotaal hebben van minimaal 43 miljoen euro, zijn op grond van de Nederlandse wet en de Europese richtlijn energie-efficiëntie (“EED”) verplicht een energie-audit uit te voeren.

Wind mee voor windenergie op zee?

Recente ontwikkelingen in de totstandkoming van wet- en regelgeving dragen eraan bij dat windparken op zee in Nederland daadwerkelijk en op enige schaal kunnen worden gerealiseerd. De Algemene Rekenkamer heeft aan deze geplande ontwikkelingen mogelijk een nieuwe dimensie toegevoegd met… Read More ›

De Warmtewet: versie februari 2015

Michelle de Rijke, Pierrette Gaasbeek en Annelies van Rookhuijzen hebben een praktisch en handig boekje gemaakt over de Warmtewet. Het boekje bevat een introductie over de Warmtewet en daarnaast alle relevante wet- en regelgeving. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn volgt… Read More ›

Update Warmtewet

Vanaf 1 januari 2015 geldt voor warmtemeters die op de markt worden gebracht dat zij aan voorschriften moeten voldoen. Hiermee is een nieuwe toezichthouder toegetreden tot het warmtedomein: Verispect. Ook geldt vanaf 1 januari 2015 de maximumprijs levering warmte 2015…. Read More ›