Tax & Customs

Investeringsfaciliteiten in Nederland

Nederland stimuleert innovatie en ondernemerschap door specifieke investeringsfaciliteiten en een verlaagd vennootschapsbelastingtarief aan te bieden. Dit kan uw speur- en ontwikkelingskosten verlagen alsmede uw belastinggrondslag. In deze bijdrage vindt u een overzicht van de verschillende faciliteiten. Klik hier voor het… Read More ›

EU sancties tegen Rusland

Op 31 juli 2014 zijn beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren door de EU vastgesteld. De sancties voorzien in een wapenembargo, beperkingen op uitvoer van bepaalde goederen en technologie voor tweeërlei… Read More ›

Nieuw Vastgoedbesluit

Op 30 september 2013 heeft de Belastingdienst een vernieuwd besluit over omzetbelasting en de levering en verhuur van onroerende zaken gepubliceerd. In het besluit wordt ingegaan op de gevolgen van de recente arresten van het HvJ EU inzake onder andere… Read More ›