Dispute Resolution

Geen wettelijke grondslag, toch bestuursorgaan?

De Afdeling Bestuursrechtspraak verduidelijkt de publieketaakjurisprudentie na conclusie A-G Inleiding Het begrip bestuursorgaan is één van de centrale begrippen in het bestuursrecht. Alleen tegen beslissingen van bestuursorganen staat namelijk rechtsbescherming open. Op grond van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht (“Awb”)… Read More ›

De klachtplicht

Begin dit jaar heeft de Hoge Raad twee arresten gewezen, waarin de klachtplicht ten aanzien van een gebrekkige prestatie – en in het bijzonder de benadeling van de schuldenaar bij te laat protesteren – aan de orde komt. In deze… Read More ›