Corporate & Notary

De ‘vergeten’ 403-verklaring

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam oordeelde op 23 juli 2014 dat de voorwaarden voor intrekking van een aansprakelijkheidsverklaring (”403-verklaring”) en beëindiging van overblijvende aansprakelijkheid strikt dienen te worden toegepast (Hof Amsterdam 23 juli 2014, nr. 200.142.777/01 OK (GHAMS:2014:2887)). Kort… Read More ›

De 403-verklaring in vogelvlucht

De 403-verklaring In het algemeen wordt een 403-verklaring afgegeven door een moedermaatschappij om een dochtermaatschappij vrij te stellen van de publicatieplicht van haar jaarrekening. Door het afgeven van een 403-verklaring stelt de moedermaatschappij zich schriftelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de uit… Read More ›