Emerging payment methods prompt EU fraud law review

Europese vlagDe Europese Commissie heeft op 28 april 2015 haar ‘European Agenda on Security’ gepubliceerd. In het beleidsdocument wordt aangegeven dat het kaderbesluit van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten, niet meer voldoet in het licht van opkomende (digitale) betaalmethodes.

In dit nieuwsbericht van het blad ‘E-Finance&Payments Law&Policy’ wordt Adam Pasaribu gevraagd commentaar te leveren op deze ontwikkeling.

Dit artikel is geschreven door:

Adam_72x100
Adam Pasaribu

 

 

 Categories: Corporate & Notary

Tags: